Termeni si conditii

TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE

1.      ELEMENTE DEFINITORII

Termenii şi condiţiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri şi servicii de către SC MAVEX S.A. prin intermediul magazinului virtual www.mavex.ro către Cumpărător şi pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părţi. Astfel, următorii termeni vor însemna:
- Cumpărător – persoană, firmă, companie sau alta entitate juridică ce emite o Comandă.
- Vânzător - societatea comerciala MAVEX S.A. avănd sediul social în B-dul Republicii, Nr. 27, Bl. A12, Parter.610005 Piatra Neamt, jud. Neamt, nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J27/1477/1993 , CUI RO4349543.

- Bunuri şi Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.
- Comanda - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile şi Serviciile şi Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri şi Servicii şi să facă plata acestora.

- Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător.

- Drepturi de proprietate Intelectuală - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor şi drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate şi înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

- Specificaţii - toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în Comandă.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menţionat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanţei:

a. Comanda (împreună cu menţiunile clare asupra datelor de livrare şi facturare) şi condiţiile sale specifice

b. Specificaţiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)

c. Termeni şi condiţii

Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronica (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.
Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii şi condiţiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanţie emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

3. EXTINDEREA OBLIGAŢIILOR VÂNZĂTORULUI

a. Vânzătorul îşi va utiliza cunoştintele sale profesionale şi tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă şi va livra Bunurile şi Serviciile care îndeplinesc cerinţele, nevoile şi specificaţiile Cumpărătorului;

b. Informaţiile prezentate pe site-ul vânzătorului, au caracter informativ şi pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunţare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spaţiu şi coerenţa structurii informaţiei, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informaţiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziţionat;

c. Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacţiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menţionate la secţiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conţin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

4. CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru servicii ce ţin de onorarea comenzii , cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ (DPI)
Cumpărătorul înţelege dreptul de proprietate intelectuală şi nu va dezvălui unei terţe părţi sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.
De asemenea, numele site-ului precum şi însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea MAVEX S.A. şi nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

6. CONFIDENŢIALITATE – PUBLICITATE

Toate documentele şi informaţiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului şi pot fi făcute cunoscute numai cu consimţământul scris la Vânzătorului şi după obţinerea unui angajament de confidenţialitate din partea celui care le primeşte.
Nici o declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

SC MAVEX S.A. se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terţi şi să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienţii săi, precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi a ofertelor acestuia.

Compania va reţine datele personale şi le va folosi în scopul informării utilizatorilor privind situaţia contului de pe MAVEX.RO, privind evoluţia şi starea comenzilor, precum şi în evaluarea produselor şi serviciilor oferite. SC MAVEX S.A. poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, şi poate trimite felicitări sau alte mesaje speciale.

MAVEX S.A. nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul MAVEX.RO poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date.
De asemenea, dacă utilizatorii nu mai doresc să primească newsletterul MAVEX.RO se pot dezabona, sau utilizănd linkul din footer-ul newsletterulului MAVEX.RO primit prin email.

Pentru informare şi suport, ne puteţi contacta la adresa magazin@mavex.ro iar pentru sesizări şi reclamaţii, la adresa magazin@mavex.ro.

MAVEX S.A. vă garantează confidenţialitatea datelor stocate în contul de client. MAVEX S.A. nu va transmite sub nici o formă sau motiv aceste informaţii unei terţe părţi. Excepţie pot face cazurile în care vi se va cere acordul scris sau cele prevăzute de lege.

 

7. TERMENE PENALITĂŢI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare şi/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunţe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parţiale din partea vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite.

În cazul în care Cumpărătorul întărzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalităţi de 0,5% pe zi din suma datorată.
În cazul în care Vânzătorul primeşte informaţii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 5 zile lucrătoare.

8. FACTURARE – PLĂŢI

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

PLATA ÎN NUMERAR

Plata cu numerar se face în RON, integral, la livrare sau la ridicarea produselor de la sediul MAVEX S.A. Valoarea produselor este cea din momentul confirmării telefonice a comenzii. În cazul livrării produselor de către curieri, plata se va face către comisionarul care efectuează livrarea.

Pentru plata în numerar, nu se percepe taxa de ramburs.

PLATA FOLOSIND CARDUL LA RIDICAREA PRODUSELOR DIN MAGAZIN

La ridicarea produselor de la sediul MAVEX, se poate plăti cu card bancar emis sub sigla Visa, MasterCard sau Maestro, prin intermediul terminalului POS existent.

Atentie! În cazul în care cardul nu are activată opţiunea de introducere a codului PIN în momentul plăţii, este necesar ca persoana care efectuează plata să fie posesorul cardului şi să se legitimeze cu actul de identitate. Se va verifica semnatură, care trebuie să corespundă cu cea de pe card şi cu cea de pe actul de identitate.

 

PLATA PRIN ORDIN DE PLATĂ

Plata prin Ordin de plată se face doar în baza facturii proforme emise de S.C. MAVEX S.A. în urma confirmării telefonice a comenzii cu un consultant de vânzări.

Livrarea mărfii se face după confirmarea plăţii, în contul de mai jos, a proformei emise.
Nume firma: MAVEX S.A.

Cont lei: IBAN RO 07RNCB0196027791910001    BCR Sucursala Piatra Neamt

Cod unic inregistrare: RO 4349543

Nr. Înregistrare Registrul comerţului: J27/1477/1993

9. RISCURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

a. Livrare

Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile şi Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.

b. Transport – Ambalare

În afară de cazul în care este agreat de Vânzător şi Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile şi responsabilităţile asociate cu Bunurile şi Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi Serviciilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.

Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor ţi Serviciile pe teritoriul României.

10. ACCEPTARE

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile şi Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menţionate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificaţiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele şi Serviciile.

11. GARANŢII

Toate produsele comercializate de către site-ul www.mavex.ro, beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei în vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale şi provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

Certificatele de garanţie fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o reţea de service naţională, fie sunt emise de către MAVEX S.A.

În cazul certificatelor de garanţie emise de producători, produsul reclamat defect în perioada de garanţie trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menţionat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanţiei.

Lipsa certificatului de garanţie al produsului trebuie semnalată în maxim 48 ore de la recepţia mărfii pe adresa magazin@mavex.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

 

12. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII

Proprietatea asupra Bunurilor şi Serviciilor va fi transferată la momentul efectuării plăţii din partea Cumpărătorului în locaţia indicată în comandă (înţelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier, semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului, sau efectuarea transferului bancar). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare şi achitării eventualei contravalori a acestora.

13. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea produselor. Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanţii şi/sau partenerii săi de orice fel implicaţi în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligaţiile contractuale.

14. FORŢA MAJORĂ

Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

15. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICŢIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Cumpărător şi Vânzător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

16. INFORMAŢII PRIVIND DEEE

Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) pot conţine substanţe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului şi sănătăţii umane în cazul în care nu sunt colectate selectiv.

Având în vedere prevederile OUG 195/2005 - referitoare la protecţia mediului, OUG 78/2000 - privind regimul deşeurilor, în temeiul dispoziţiilor art. 10 din H.G 448/2005, privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, clienţii vor avea în vedere următoarele:
- clienţii au obligaţia de a nu elimina deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) ca deşeuri municipale nesortate şi de a colecta selectiv aceste DEEE;

- colectarea acestor deşeuri (DEEE) se va efectua prin puncte de colectare selective puse la dispoziţia producătorilor de către Autorităţile administraţiei publice locale care au obligaţia potrivit art.5 alin.1 ) din HG 448 /2005 de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare şi de a pune la dispoziţia producătorilor spaţiile necesare pentru înfiinţarea punctelor de colectare a DEEE;

- clienţii pot preda DEEE în mod gratuit la punctele de colectare specificate în momentul achiziţiei unui produs nou din aceeaşi categorie. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice şi electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubela cu roţi barată cu două linii în forma de X, ca în imaginea alaturată.

 

Această pictogramă indică faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deşeurile menajere şi că ele fac obiectul unei colectări selective.

17. PREVEDERI DIVERSE

Părţile în contract vor fi considerate cantractanţi independenţi şi nici uneia din părţi nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligaţie pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii şi condiţiile din acest contract înlocuiesc alte înţelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părţile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract şi nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înţelegere scrisă semnată de ambele părţi.

 

INFORMAŢII COMANDĂ

În contul dumneavoastră puteţi urmări procesul în care se afla o comandă pe întreaga perioadă de la plasare până la livrare. În momentul alocării comenzii către un consultant de vânzări vi se va trimite un e-mail pe adresa folosită la înregistrare.

URMĂRIRE STADIU COMANDĂ

Pe parcursul derulării comenzii puteţi descărca din cont diverse documente emise (proforme, facturi), accesând Istoricul Comenzilor. Veţi fi notificat prin e-mail în legătură cu stadiul comenzii dumneavoastră.

Pentru eventuale întrebări sau modificări la comandă ne puteţi contacta la 0233/241238 sau pe adresa de e-mail: magazin@mavex.ro

INFO STOC

În lista de produse a fiecărei categorii sau în pagina fiecărui produs sunt afişate informaţii privind stocurile disponibile. Informaţiile se referă strict la stocul din depozitul propriu şi sunt actualizate în fiecare zi.

În funcţie de disponibilitate, statusurile posibile sunt:

-în stoc - produs în stocul SC MAVEX S.A., mai mult de 5 bucăţi disponibile
-în stoc furnizor - produsul poate fi expediat în maxim 5 zile de la comandă. Termenul exact va fi comunicat telefonic după ce plasaţi comanda.

-stoc limitat - produs în stoc, mai puţin de 5 bucăţi disponibile

-la comandă - produsul este disponibil în urma unei comenzi, într-un termen de 1-14 zile în funcţie de producător. Termenul exact de livrare poate fi comunicat telefonic doar de consultantul de vănzări.

-produs fara pret (pret 0) - produsul nu este disponibil. Termenul exact de livrare si pretul produsului respectiv poate fi comunicat telefonic doar de consultantul de vănzări dupa ce plasati comanda.

 

LIVRAREA COMENZILOR

 

Produsele comandate se livrează în toată ţara, utilizând modalitatea şi termenul de livrare alese de dvs. la efectuarea comenzii. Contravaloarea taxei de transport este suportata de client.

Produsele vor fi livrate sigilate sau resigilate în ambalajele originale, şi sunt asigurate pe toata durata transportului până la predarea acestora de către curierat.

Produsele ce se află în stocul S.C. MAVEX.S.A. pot fi ridicate imediat  din magazin.

Comenzile pot fi ridicate de la SC MAVEX S.A. în maxim 48 ore de la confirmarea comenzii online – produsele se află în stocul SC MAVEX SA.

Livrarea prin curier în maxim 48 ore – produsul se află în stocul SC MAVEX S.A. şi ajunge, prin curier, la adresa de livrare în maxim 48 de ore de la confirmarea comenzii de către consultantul de vânzări.

CONTACT

 

Departamentul nostru vă oferă suport pentru orice situaţie apărută în relaţia dumneavoastră cu SC MAVEX S.A.